آزاد راه كرج – قزوين بسته است / مسير جايگزين تعيين شد

آزاد راه كرج – قزوين بسته است / مسير جايگزين تعيين شد
مدير راهداري اداره كل راه و شهرسازي استان البرز از بسيته شدن مسير آزاد راه كرج – قزوين و ايجاد مسير جايگزين خبرداد.

آزاد راه كرج – قزوين بسته است / مسير جايگزين تعيين شد

مدير راهداري اداره كل راه و شهرسازي استان البرز از بسيته شدن مسير آزاد راه كرج – قزوين و ايجاد مسير جايگزين خبرداد.
آزاد راه كرج – قزوين بسته است / مسير جايگزين تعيين شد

آپدیت آفلاین نود 32 ورژن 5

wolrd press news