آغاز ثبت نام از تعاونی‌هابرای دوازدهمین جشنواره تعاونی‌های برتر

آغاز ثبت نام از تعاونی‌هابرای دوازدهمین جشنواره تعاونی‌های برتر
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران با اشاره به دوازدهمین جشنواره تعاونی‌های برتر استان تهران در شهریور ماه گفت: ثبت نام از تعاونی‌ها تا تاریخ ۳۱ خرداد ماه سالجاری ادامه خواهد داشت.

آغاز ثبت نام از تعاونی‌هابرای دوازدهمین جشنواره تعاونی‌های برتر

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران با اشاره به دوازدهمین جشنواره تعاونی‌های برتر استان تهران در شهریور ماه گفت: ثبت نام از تعاونی‌ها تا تاریخ ۳۱ خرداد ماه سالجاری ادامه خواهد داشت.
آغاز ثبت نام از تعاونی‌هابرای دوازدهمین جشنواره تعاونی‌های برتر