آیا رابطه صداوسیما با دولت حسنه می‌شود؟

آیا رابطه صداوسیما با دولت حسنه می‌شود؟
صداوسیما هرچه می‌خواهد علیه دولت می‌سازد ، «مردم گوش‌شان به رادیو و یا چشم‌شان به تلویزیون نیست» و «نمی‌گذارند خدمات دولت تبیین شود.»؛ اینها نمونه جملاتی است که حسن روحانی، رئیس جمهوری، از همان آغاز روزهای دولت یازدهم در انتقاد از عملکرد صداوسیما و نگاه جناحی آن نسبت به اقدامات دولت به زبان آورده بود.

آیا رابطه صداوسیما با دولت حسنه می‌شود؟

صداوسیما هرچه می‌خواهد علیه دولت می‌سازد ، «مردم گوش‌شان به رادیو و یا چشم‌شان به تلویزیون نیست» و «نمی‌گذارند خدمات دولت تبیین شود.»؛ اینها نمونه جملاتی است که حسن روحانی، رئیس جمهوری، از همان آغاز روزهای دولت یازدهم در انتقاد از عملکرد صداوسیما و نگاه جناحی آن نسبت به اقدامات دولت به زبان آورده بود.
آیا رابطه صداوسیما با دولت حسنه می‌شود؟

دانلود موزیک