اختصاص يک روز از حقوق آبان ماه كارگران مس منطقه كرمان برای زلزله زدگان

اختصاص يک روز از حقوق آبان ماه كارگران مس منطقه كرمان برای زلزله زدگان
کارگر نیوز: رئيس مجمع نمايندگان كارگران استان كرمان ضمن تسليت به هموطنان عزيز، گفت: در شرايط مصيبت‌باری که عده‌ای از هم‌وطنان ما دچار آن شده‌اند، کمترين کار، ابراز همدردی و دلداری با حادثه ديدگان است.

اختصاص يک روز از حقوق آبان ماه كارگران مس منطقه كرمان برای زلزله زدگان

کارگر نیوز: رئيس مجمع نمايندگان كارگران استان كرمان ضمن تسليت به هموطنان عزيز، گفت: در شرايط مصيبت‌باری که عده‌ای از هم‌وطنان ما دچار آن شده‌اند، کمترين کار، ابراز همدردی و دلداری با حادثه ديدگان است.
اختصاص يک روز از حقوق آبان ماه كارگران مس منطقه كرمان برای زلزله زدگان