ارائه خدمات سازمان تامین اجتماعی از طریق تلفن همراه

ارائه خدمات سازمان تامین اجتماعی از طریق تلفن همراه
بنابر اعلام سازمان تامین اجتماعی، ارائه خدمات غیرحضوری به بیمه‌شدگان این سازمان از طریق بستر تلفن همراه (USSD) با کد دستوری #١۴٢٠*۴۴* فراهم شده است و بیمه شدگان و مستمری بگیران این سازمان می‌توانند با شماره گیری این کد دستوری خدمات غیرحضوری این سازمان را دریافت کنند.

ارائه خدمات سازمان تامین اجتماعی از طریق تلفن همراه

بنابر اعلام سازمان تامین اجتماعی، ارائه خدمات غیرحضوری به بیمه‌شدگان این سازمان از طریق بستر تلفن همراه (USSD) با کد دستوری #١۴٢٠*۴۴* فراهم شده است و بیمه شدگان و مستمری بگیران این سازمان می‌توانند با شماره گیری این کد دستوری خدمات غیرحضوری این سازمان را دریافت کنند.
ارائه خدمات سازمان تامین اجتماعی از طریق تلفن همراه