اعلام اهداف و برنامه های بانک رسالت در سال جاری

اعلام اهداف و برنامه های بانک رسالت در سال جاری
بانک قرض الحسنه رسالت به منظور ارتقای سنت قرض الحسنه در کشور اقدام به راه اندازی طرح بانکداری اجتماعی کرده تا نقش قرض‌الحسنه را در پویایی جامعه عمیق‌تر کند.

اعلام اهداف و برنامه های بانک رسالت در سال جاری

بانک قرض الحسنه رسالت به منظور ارتقای سنت قرض الحسنه در کشور اقدام به راه اندازی طرح بانکداری اجتماعی کرده تا نقش قرض‌الحسنه را در پویایی جامعه عمیق‌تر کند.
اعلام اهداف و برنامه های بانک رسالت در سال جاری

موسیقی