انتقال طارمی و رضاییان به این نحو آبروی فوتبال ایران را می برد

انتقال طارمی و رضاییان به این نحو آبروی فوتبال ایران را می برد
سرمربی پیشین تیم فوتبال پرسپولیس با بیان اینکه نحوه انتقال طارمی و رضاییان به این نحو غیر حرفه‌ای بوده،گفت: این شکل ترانسفر بازیکن، آبروی فوتبال ایران را زیر سوال می‌برد.

انتقال طارمی و رضاییان به این نحو آبروی فوتبال ایران را می برد

سرمربی پیشین تیم فوتبال پرسپولیس با بیان اینکه نحوه انتقال طارمی و رضاییان به این نحو غیر حرفه‌ای بوده،گفت: این شکل ترانسفر بازیکن، آبروی فوتبال ایران را زیر سوال می‌برد.
انتقال طارمی و رضاییان به این نحو آبروی فوتبال ایران را می برد

اخبار دنیای دیجیتال