انتقال مصدوم «برج سلمان» به بیمارستان

انتقال مصدوم «برج سلمان» به بیمارستان
مدير حوادث و فوريت‌هاي پزشکي دانشگاه علوم پزشکي مشهد از انتقال یک مصدوم در حادثه آتش سوزی برج سلمان به بیمارستان خبر داد.

انتقال مصدوم «برج سلمان» به بیمارستان

مدير حوادث و فوريت‌هاي پزشکي دانشگاه علوم پزشکي مشهد از انتقال یک مصدوم در حادثه آتش سوزی برج سلمان به بیمارستان خبر داد.
انتقال مصدوم «برج سلمان» به بیمارستان

خرید بک لینک

گروه تلگرام