اولین دستگیری متهم به‌ قتل در سال جدید

اولین دستگیری متهم به‌ قتل در سال جدید
متهم سابقه‌داری که با استفاده از سلاح گرم اقدام به سرقت خودرو و موتورسیکلت در پوشش مسافر می‌کرد، با گذشت چهار ماه از قتل آخرین طعمه‌اش در مخفیگاه خود شناسایی و دستگیر شد.

اولین دستگیری متهم به‌ قتل در سال جدید

متهم سابقه‌داری که با استفاده از سلاح گرم اقدام به سرقت خودرو و موتورسیکلت در پوشش مسافر می‌کرد، با گذشت چهار ماه از قتل آخرین طعمه‌اش در مخفیگاه خود شناسایی و دستگیر شد.
اولین دستگیری متهم به‌ قتل در سال جدید

کرمان نیوز

ورزش و زندگی