ایتالیا از یورو حذف شد/سنت شکنی ژرمن ها برابر ایتالیا + تصاویر

ایتالیا از یورو حذف شد/سنت شکنی ژرمن ها برابر ایتالیا + تصاویر
آلمان توانست با برتری در ضربات پنالتی به دیدار نیمه نهایی یورو صعود کند.

ایتالیا از یورو حذف شد/سنت شکنی ژرمن ها برابر ایتالیا + تصاویر

آلمان توانست با برتری در ضربات پنالتی به دیدار نیمه نهایی یورو صعود کند.
ایتالیا از یورو حذف شد/سنت شکنی ژرمن ها برابر ایتالیا + تصاویر

دانلود سرا