ایران و فرانسه در بخش ریلی، هوایی و بنادر همكاری می كنند/امضای 2موافقتنامه

ایران و فرانسه در بخش ریلی، هوایی و بنادر همكاری می كنند/امضای 2موافقتنامه
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینكه مذاكرات زیادی با نظارت دولت های فرانسه و ایران بین دو شركت ایرباس و ایران ایر انجام شده و در روزهای آینده قرارداد خرید هواپیماهای ایرباس نهایی می شود، اعلام كرد دو كشور در بخش ریلی، هوایی و بنادر همكاری می كنند.

ایران و فرانسه در بخش ریلی، هوایی و بنادر همكاری می كنند/امضای 2موافقتنامه

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینكه مذاكرات زیادی با نظارت دولت های فرانسه و ایران بین دو شركت ایرباس و ایران ایر انجام شده و در روزهای آینده قرارداد خرید هواپیماهای ایرباس نهایی می شود، اعلام كرد دو كشور در بخش ریلی، هوایی و بنادر همكاری می كنند.
ایران و فرانسه در بخش ریلی، هوایی و بنادر همكاری می كنند/امضای 2موافقتنامه

خرید بک لینک

تلگرام