بازداشت رانندگان بی‌ملاحظه برای 24 ساعت

بازداشت رانندگان بی‌ملاحظه برای 24 ساعت
پلیس راهنمایی و رانندگی دوبی اعلام کرد: رانندگان خاطی و بی ملاحظه برای مدت زمان 24 ساعت بازداشت می‌شوند.

بازداشت رانندگان بی‌ملاحظه برای 24 ساعت

پلیس راهنمایی و رانندگی دوبی اعلام کرد: رانندگان خاطی و بی ملاحظه برای مدت زمان 24 ساعت بازداشت می‌شوند.
بازداشت رانندگان بی‌ملاحظه برای 24 ساعت

خرید بک لینک

فانتزی