با موزه ی باستان شناسی استانبول و گرجستان بهتر بشناسید

با موزه ی باستان شناسی استانبول و گرجستان بهتر بشناسید
کارگر نیوز: افراد زیادی بازدید از موزه ها رو کاری وقت گیر و بی فایده میدونن . این از من به شما نصیحت (جسارته ها !!) اگه تور استانبول رو انتخاب کردین ، یه سر به موزه باستان شناسی بزنین….

با موزه ی باستان شناسی استانبول و گرجستان بهتر بشناسید

کارگر نیوز: افراد زیادی بازدید از موزه ها رو کاری وقت گیر و بی فایده میدونن . این از من به شما نصیحت (جسارته ها !!) اگه تور استانبول رو انتخاب کردین ، یه سر به موزه باستان شناسی بزنین….
با موزه ی باستان شناسی استانبول و گرجستان بهتر بشناسید