با گوشی‌های هوشمند، هوشمندانه عمل کنید

با گوشی‌های هوشمند، هوشمندانه عمل کنید
سرپرست اداره تشخیص جرایم سایبری پلیس فتا گفت: اگر از گوشی هوشمند استفاده می‌کنید؛ هوشمندانه عمل کنید. برخی افراد با دانلود ناشیانه نرم‌افزارها به هک شدن اطلاعات خود کمک می‌کنند.

با گوشی‌های هوشمند، هوشمندانه عمل کنید

سرپرست اداره تشخیص جرایم سایبری پلیس فتا گفت: اگر از گوشی هوشمند استفاده می‌کنید؛ هوشمندانه عمل کنید. برخی افراد با دانلود ناشیانه نرم‌افزارها به هک شدن اطلاعات خود کمک می‌کنند.
با گوشی‌های هوشمند، هوشمندانه عمل کنید

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی