بنگر: بازی با استقلال اهواز فینال است

بنگر: بازی با استقلال اهواز فینال است
مدافع تیم فوتبال پرسپولیس گفت: مظفری‌ دربی را ندید و فقط صحنه پنالتی را دیده که این طور صحبت می‌کند چرا که جای ناخن حنیف عمران‌زاده هنوز روی دست من است.

بنگر: بازی با استقلال اهواز فینال است

مدافع تیم فوتبال پرسپولیس گفت: مظفری‌ دربی را ندید و فقط صحنه پنالتی را دیده که این طور صحبت می‌کند چرا که جای ناخن حنیف عمران‌زاده هنوز روی دست من است.
بنگر: بازی با استقلال اهواز فینال است

فروش بک لینک

خبر جدید