بیکاری ۵۰درصد فارغ التحصیلان کشور +اینفوگرافیک

بیکاری ۵۰درصد فارغ التحصیلان کشور +اینفوگرافیک
علاوه بر اینکه ۳۶ درصد از بیکاران فارغ التحصیلان دانشگاهی هستند،حدود ۵۱ درصد فارغ التحصیلان بیکار و به دنبال کار هستند.

بیکاری ۵۰درصد فارغ التحصیلان کشور +اینفوگرافیک

علاوه بر اینکه ۳۶ درصد از بیکاران فارغ التحصیلان دانشگاهی هستند،حدود ۵۱ درصد فارغ التحصیلان بیکار و به دنبال کار هستند.
بیکاری ۵۰درصد فارغ التحصیلان کشور +اینفوگرافیک