تجمع کارگران دو کارخانه «تولی پرس» و «بسته‌بندی البرز»

تجمع کارگران دو کارخانه «تولی پرس» و «بسته‌بندی البرز»
جمعی از کارگران دو کارخانه «تولی پرس » و«بسته‌بندی البرز» در اعتراض به آنچه بلاتکلیفی در وضعیت شغلی خود و کارخانه می‌خوانند، مقابل ساختمان اداره کار و فرمانداری شهرک صنعتی البرز تجمع کردند.

تجمع کارگران دو کارخانه «تولی پرس» و «بسته‌بندی البرز»

جمعی از کارگران دو کارخانه «تولی پرس » و«بسته‌بندی البرز» در اعتراض به آنچه بلاتکلیفی در وضعیت شغلی خود و کارخانه می‌خوانند، مقابل ساختمان اداره کار و فرمانداری شهرک صنعتی البرز تجمع کردند.
تجمع کارگران دو کارخانه «تولی پرس» و «بسته‌بندی البرز»