تجمع کارگران روغن نباتی پارس قو مقابل شرکت نهان گل

تجمع کارگران روغن نباتی پارس قو مقابل شرکت نهان گل
حدود ۱۰۰ نفر از کارگران کارخانه روغن نباتی پارس قو امروز (دوشنبه؛ ۹ مرداد) در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات مزدی خود از ساعت ۱۱ صبح مقابل شرکت نهال گل مالک کارخانه تجمع کرده‌اند. کارفرمای این کارخانه نیز از ضبط اموال آن توسط سیستم بانکی گلایه دارد.

تجمع کارگران روغن نباتی پارس قو مقابل شرکت نهان گل

حدود ۱۰۰ نفر از کارگران کارخانه روغن نباتی پارس قو امروز (دوشنبه؛ ۹ مرداد) در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات مزدی خود از ساعت ۱۱ صبح مقابل شرکت نهال گل مالک کارخانه تجمع کرده‌اند. کارفرمای این کارخانه نیز از ضبط اموال آن توسط سیستم بانکی گلایه دارد.
تجمع کارگران روغن نباتی پارس قو مقابل شرکت نهان گل