تذکر صریح رهبرانقلاب در واکنش به شعارهای دلواپسانه در حرم امام: رقابت‌های انتخاباتی سرجای خودش اما اتحاد باید حفظ شود+تصاویر

تذکر صریح رهبرانقلاب در واکنش به شعارهای دلواپسانه در حرم امام: رقابت‌های انتخاباتی سرجای خودش اما اتحاد باید حفظ شود+تصاویر
رهبری در بخش دیگری از سخنانشان در حالی که عده‌ای از حاضران شعار می‌دادند، گفتند: تذکری می‌دهم که ممکن است در برخی از شعارهای‌تان تجدید نظری کنید، اتحاد دولت و ملت را بهم نزنید. ممکن است از دولتی خوشتان نیاید یا از دولت دیگری خوشتان بیاید. رقابت‌های انتخاباتی سرجای خودش است اما اتحاد باید حفظ شود.

تذکر صریح رهبرانقلاب در واکنش به شعارهای دلواپسانه در حرم امام: رقابت‌های انتخاباتی سرجای خودش اما اتحاد باید حفظ شود+تصاویر

رهبری در بخش دیگری از سخنانشان در حالی که عده‌ای از حاضران شعار می‌دادند، گفتند: تذکری می‌دهم که ممکن است در برخی از شعارهای‌تان تجدید نظری کنید، اتحاد دولت و ملت را بهم نزنید. ممکن است از دولتی خوشتان نیاید یا از دولت دیگری خوشتان بیاید. رقابت‌های انتخاباتی سرجای خودش است اما اتحاد باید حفظ شود.
تذکر صریح رهبرانقلاب در واکنش به شعارهای دلواپسانه در حرم امام: رقابت‌های انتخاباتی سرجای خودش اما اتحاد باید حفظ شود+تصاویر

استخدام