ترکاشوند: این بچه ها، تیمها را یکی یکی درو می کنند

ترکاشوند: این بچه ها، تیمها را یکی یکی درو می کنند
معاون اقتصادی باشگاه پرسپولیس گفت: بچه ها یکی پس از دیگری تیمهای را درو می کنند و هواداران را خوشحال می کنند.

ترکاشوند: این بچه ها، تیمها را یکی یکی درو می کنند

معاون اقتصادی باشگاه پرسپولیس گفت: بچه ها یکی پس از دیگری تیمهای را درو می کنند و هواداران را خوشحال می کنند.
ترکاشوند: این بچه ها، تیمها را یکی یکی درو می کنند

دانلود فیلم با لینک مستقیم