تندروها می‌گویند روحانی باید کنار برود/آن‌ها نگران افشای خرابکاری‌های‌شان هستند

تندروها می‌گویند روحانی باید کنار برود/آن‌ها نگران افشای خرابکاری‌های‌شان هستند
عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران گفت: انتقاد رهبری از نحوه اجرای برجام توسط طرف مقابل، به مستمسکی برای مخالفان دولت تبدیل شده است.

تندروها می‌گویند روحانی باید کنار برود/آن‌ها نگران افشای خرابکاری‌های‌شان هستند

عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران گفت: انتقاد رهبری از نحوه اجرای برجام توسط طرف مقابل، به مستمسکی برای مخالفان دولت تبدیل شده است.
تندروها می‌گویند روحانی باید کنار برود/آن‌ها نگران افشای خرابکاری‌های‌شان هستند

استخدام