تونل مترو در قم فرریخت/ محبوس شدن 3 کارگر زیر آوار +تصاویر

تونل مترو در قم فرریخت/ محبوس شدن 3 کارگر زیر آوار +تصاویر
کارگر نیوز: حوالی حدود ساعت 12 ظهر، تونل مترو در ایستگاه ولیعصر قم فروریخت.

تونل مترو در قم فرریخت/ محبوس شدن 3 کارگر زیر آوار +تصاویر

کارگر نیوز: حوالی حدود ساعت 12 ظهر، تونل مترو در ایستگاه ولیعصر قم فروریخت.
تونل مترو در قم فرریخت/ محبوس شدن 3 کارگر زیر آوار +تصاویر