جزئیات توافقات اقتصادی ایران و کرواسی در دیدار وزرای کار دو کشور

جزئیات توافقات اقتصادی ایران و کرواسی در دیدار وزرای کار دو کشور
نوسازی ناوگان حمل‌ونقل ریلی برای شرکت مسافربری رجا با همکاری شرکت‌های کرواسی و توافق برای صادرات محصولات پتروشیمی به کرواسی مهمترین موضوعات دیدار ربیعی با وزیرکار کرواسی بود.

جزئیات توافقات اقتصادی ایران و کرواسی در دیدار وزرای کار دو کشور

نوسازی ناوگان حمل‌ونقل ریلی برای شرکت مسافربری رجا با همکاری شرکت‌های کرواسی و توافق برای صادرات محصولات پتروشیمی به کرواسی مهمترین موضوعات دیدار ربیعی با وزیرکار کرواسی بود.
جزئیات توافقات اقتصادی ایران و کرواسی در دیدار وزرای کار دو کشور