حذف ستاره‌ها از لوگوی استقلال توسط سازمان لیگ +عکس

حذف ستاره‌ها از لوگوی استقلال توسط سازمان لیگ +عکس
سازمان لیگ برتر دو ستاره از لوگوی باشگاه استقلال که روی سایت این سازمان قرار گرفته را برداشته است.

حذف ستاره‌ها از لوگوی استقلال توسط سازمان لیگ +عکس

سازمان لیگ برتر دو ستاره از لوگوی باشگاه استقلال که روی سایت این سازمان قرار گرفته را برداشته است.
حذف ستاره‌ها از لوگوی استقلال توسط سازمان لیگ +عکس

تلگرام