حمله وحشیانه چهار مرد جنایتکار به زوج جوان

حمله وحشیانه چهار مرد جنایتکار به زوج جوان
مردی که متهم است در جریان معامله اشیای عتیقه چهار عضو یک خانواده را به طرز وحشتناکی به قتل رسانده صبح چهارشنبه به دار مجازات آویخته شد.

حمله وحشیانه چهار مرد جنایتکار به زوج جوان

مردی که متهم است در جریان معامله اشیای عتیقه چهار عضو یک خانواده را به طرز وحشتناکی به قتل رسانده صبح چهارشنبه به دار مجازات آویخته شد.
حمله وحشیانه چهار مرد جنایتکار به زوج جوان

اس ام اس جدید