خبر خوش ربیعی برای کارگران و بازنشستگان

خبر خوش ربیعی برای کارگران و بازنشستگان
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: دراین شرایط برای بورس برنامه ریزی داریم و دولت می خواهد سهام سود آور را در بورس عرضه کند. به گزارش تعاون انلاین، علی ربیعی در گفت و گو با خبرنگاران در گلستان اظهار داشت: دولت در حوزه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۳۸ هزار میلیارد ریال […]

خبر خوش ربیعی برای کارگران و بازنشستگان

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: دراین شرایط برای بورس برنامه ریزی داریم و دولت می خواهد سهام سود آور را در بورس عرضه کند. به گزارش تعاون انلاین، علی ربیعی در گفت و گو با خبرنگاران در گلستان اظهار داشت: دولت در حوزه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۳۸ هزار میلیارد ریال […]
خبر خوش ربیعی برای کارگران و بازنشستگان