درخواست جدید از طاهری؛ این بازیکن پرسپولیسی را جذب کن

درخواست جدید از طاهری؛ این بازیکن پرسپولیسی را جذب کن
جمعی از هواداران پرسپولیس با حضور مقابل باشگاه از تلاش های سرپرست باشگاه تشکر کردند.

درخواست جدید از طاهری؛ این بازیکن پرسپولیسی را جذب کن

جمعی از هواداران پرسپولیس با حضور مقابل باشگاه از تلاش های سرپرست باشگاه تشکر کردند.
درخواست جدید از طاهری؛ این بازیکن پرسپولیسی را جذب کن

دانلود سرا