درگیری مدافع استقلال با یک هوادار

درگیری مدافع استقلال با یک هوادار
مدافع تیم فوتبال استقلال با یکی از هواداران تیمش درگیری لفظی پیدا کرد.

درگیری مدافع استقلال با یک هوادار

مدافع تیم فوتبال استقلال با یکی از هواداران تیمش درگیری لفظی پیدا کرد.
درگیری مدافع استقلال با یک هوادار

فروش بک لینک

car