دست نشان برای منصوریان سوغاتی آورد/عکس

دست نشان برای منصوریان سوغاتی آورد/عکس
سرمربی تیم صنعت نفت ابادان برای سرمربی استقلال سوغاتی ابادان را هدیه آورده بود.

دست نشان برای منصوریان سوغاتی آورد/عکس

سرمربی تیم صنعت نفت ابادان برای سرمربی استقلال سوغاتی ابادان را هدیه آورده بود.
دست نشان برای منصوریان سوغاتی آورد/عکس

دانلود نرم افزار