راهکار جدید دولت برای امنیت شغلی کارگران

راهکار جدید دولت برای امنیت شغلی کارگران
معاون روابط کار وزیر کار با بیان اینکه بررسی لایحه اصلاح قانون کار متوقف شده ولی لایحه هنوز از سوی رئیس‌جمهور به وزارت کار ارجاع نشده است، گفت: برای بررسی تمام مواد قانون کار به‌صورت سه‌جانبه زمان زیادی لازم است.

راهکار جدید دولت برای امنیت شغلی کارگران

معاون روابط کار وزیر کار با بیان اینکه بررسی لایحه اصلاح قانون کار متوقف شده ولی لایحه هنوز از سوی رئیس‌جمهور به وزارت کار ارجاع نشده است، گفت: برای بررسی تمام مواد قانون کار به‌صورت سه‌جانبه زمان زیادی لازم است.
راهکار جدید دولت برای امنیت شغلی کارگران