رحمتی: از هواداران استقلال عذر می‌خواهم

رحمتی: از هواداران استقلال عذر می‌خواهم
کاپیتان تیم فوتبال استقلال گفت: خواهش می کنم به کسی فحش ندهید و هر چه می خواهید به من بگویید.

رحمتی: از هواداران استقلال عذر می‌خواهم

کاپیتان تیم فوتبال استقلال گفت: خواهش می کنم به کسی فحش ندهید و هر چه می خواهید به من بگویید.
رحمتی: از هواداران استقلال عذر می‌خواهم

لوکس بلاگ