رونمایی از مدل ارزان قیمت تسلا +عکس

رونمایی از مدل ارزان قیمت تسلا +عکس
پس از عرضه موفقیت آمیز نسخه های ارزان قیمت خودروی مدل اس و استقبال قابل توجه خریداران، اکنون نوبت به خودروی مدل اکس رسیده است که با قیمتی ارزان روانه بازار شود.

رونمایی از مدل ارزان قیمت تسلا +عکس

پس از عرضه موفقیت آمیز نسخه های ارزان قیمت خودروی مدل اس و استقبال قابل توجه خریداران، اکنون نوبت به خودروی مدل اکس رسیده است که با قیمتی ارزان روانه بازار شود.
رونمایی از مدل ارزان قیمت تسلا +عکس

کیمیا دانلود