زلزله تهران را لرزاند + جزئیات

زلزله تهران را لرزاند + جزئیات
زمين لرزه‌ای به بزرگی 2 در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) پرديس، تهران را لرزاند.

زلزله تهران را لرزاند + جزئیات

زمين لرزه‌ای به بزرگی 2 در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) پرديس، تهران را لرزاند.
زلزله تهران را لرزاند + جزئیات

آپدیت آنلاین نود 32

عکس