سرشماری دسترسی به اینترنت از خانوارها

چهارمین طرح آمارگیری دسترسی خانوارها و استفاده افراد از فناوری اطلاعات و ارتباطات با نمونه‌گیری وضعیت ۲۵ هزار خانواده ایرانی آغاز شد که تا ۱۵ اسفندماه اجرای آن به اتمام می‌رسد.
خبرگزاری مهر: چهارمین طرح آمارگیری دسترسی خانوارها و استفاده افراد از فناوری اطلاعات و ارتباطات با نمونه‌گیری وضعیت ۲۵ هزار خانواده ایرانی آغاز شد که تا ۱۵ اسفندماه اجرای آن به اتمام می‌رسد.

781598_324

طرح آمارگیری دسترسی خانوارهای ایرانی به ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، با هدف جمع آوری آمار و اطلاعات مرتبط با توسعه فناوری اطلاعات در کشور براساس ۱۶ نشانگر توصیه شده توسط اتحادیه بین المللی مخابرات (ITU) اجرایی شده است. در این طرح سازمان فناوری اطلاعات ایران و مرکز آمار ایران مشارکت دارند و نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات و زیرساخت هایی مانند اینترنت در دستیابی به اهداف توسعه پایدار تدوین شده توسط سازمان ملل متحد، مورد تاکید قرار گرفته است.

جزئیات نحوه سرشماری اینترنتی از خانوارهای ایرانی

جامعه آمارگیری در این طرح، همه افراد عضو خانوارهای معمولی ساکن، گروهی و موسسه ای در مناطق شهری و روستایی در سال ۱۳۹۴ است. در زمان اجرای این طرح که تا ۱۵ اسفندماه ادامه می یابد، آمارگیری با روش نمونه گیری از ۲۵ هزار خانوار در کشور و در حدود ۱۰۰ هزار نفر از افراد انجام می شود. در این طرح، آمارگیران مرکز آمار ایران به شکل حضوری به خانوارهای انتخاب شده مراجعه و با خانوار مصاحبه خواهند کرد.

در صورتی که در خانوار موردنظر یکی از اعضای خانوار در ۳ ماه گذشته از اینترنت استفاده کرده باشند، پرسشنامه به منظور تکمیل در نزد خانوار خواهد ماند و در مراجعه بعدی از خانوار جمع آوری خواهد شد. نتایج این طرح به تفکیک مناطق شهری و روستایی و در سطح استانی منتشر و به شکل نشریه ای مستقل و الکترونیکی توسط مرکز آمار ایران و سازمان فناوری اطلاعات ایران منتشر می شود و در درگاه ملی آمار به نشانی www.amar.org.ir و در درگاه پایش جامعه اطلاعاتی به نشانی mis.iran.ir قابل دسترسی خواهد بود.

بررسی ۱۶ شاخص توسعه فناوری اطلاعات در میان کاربران

چهارمین دوره اجرای این آمارگیری تخصصی در سطح کشور، می تواند اطلاعات مشخصی را در رابطه با میزان دسترسی خانوارها به اینترنت و رایانه، میزان و چگونگی استفاده افراد جامعه از اینترنت و فناوری های دسترسی به اینترنت، مهارتهای فناوری اطلاعات و ارتباطات افراد و هزینه کرد خانوارها در حوزه خدمات و محصولات فاوا ارائه کند.

آمارگیری نشانگرهای فناوری اطلاعات و ارتباطات خانوار، یکی از آمارگیری هایی است که با اندازه گیری ۱۶ نشانگر، چگونگی و محل دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات و استفاده از این فناوری را در میان مردم بررسی و به ارزیابی تاثیرات آن روی زندگی مردم می پردازد.

داده های حاصل از این آمارگیری، منبع با ارزشی از آمارها محسوب می شود که برای نظارت بر میزان دستیابی به سیاستها و اهداف کلان ملی و بین المللی مانند اهداف توسعه هزاره، اهداف جامعه اطلاعاتی و محاسبه شاخص های بین المللی توسعه فناوری اطلاعات مانند ITU IDI مورد نیاز است.

دسترسی ۴۴ درصد خانوار ایرانی به اینترنت تا پایان ۹۳

آمارگیری از وضعیت دسترسی خانوارها به اینترنت و سایر ابزارهای فناوری اطلاعات، در سال های ۸۷، ۸۹ و ۹۲ نیز انجام شد. براساس آماری که از آخرین سرشماری انجام شده در سال ۹۳ منتشر شد میزان دسترسی خانوارهای ایرانی به اینترنت ۴۴.۷۳ درصد، ضریب نفوذ کاربر اینترنت ۳۹.۳۵ درصد و نسبت دسترسی خانوارهای ایرانی به رایانه ۵۲.۴۷ درصد اعلام شده بود.

تولید داده ها و آمارهای دقیق و قابل مقایسه در بخش فناوری اطلاعات کشور، براساس تبصره ۳ ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه در راستای اجرای «نظام پایش شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات» به وزارت ارتباطات تکلیف شده است. براساس این بند و با توجه به مصوبه هیات وزیران، کلیه دستگاههای اجرایی و موسسات غیردولتی، موظف به ارائه آمار و اطلاعات در این زمینه به این وزارتخانه هستند.

در این چارچوب، سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان مجری نظام پایش شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور و هماهنگ کننده ملی در این حوزه، نظام پایش را تدوین و به همه دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد. بخش مهمی از این نظام، مجموعه کلیدی نشانگرهایی است که توسعه و به کارگیری فناوری اطلاعات وارتباطات در کشور را مورد نظارت و ارزیابی قرار می دهند. در رابطه با اندازه گیری تعدادی از نشانگرهای این مجموعه، تنها راه معتبر و پذیرفته شده علمی، انجام آمارگیری های تخصصی است.

نوشته سرشماری دسترسی به اینترنت از خانوارها اولین بار در خبرداغ پدیدار شد.

فیلم سریال آهنگ

آگهی استخدام