سومین روز از اعتراض کارگران هپکو +تصاویر

سومین روز از اعتراض کارگران هپکو +تصاویر
کارگران شرکت هپکو برای سومین روز متوالی دست به اعتراض زده اند و برای دومین روز ریل راه‌آهن شمال-جنوب را بسته اند.

سومین روز از اعتراض کارگران هپکو +تصاویر

کارگران شرکت هپکو برای سومین روز متوالی دست به اعتراض زده اند و برای دومین روز ریل راه‌آهن شمال-جنوب را بسته اند.
سومین روز از اعتراض کارگران هپکو +تصاویر