سیف‌اللهی: ما و پرسپولیس شانس قهرمانی داریم

سیف‌اللهی: ما و پرسپولیس شانس قهرمانی داریم
روح الله سیف اللهی معتقد است دو تیم شانس قهرمانی دارند که آن دو نیز شامل استقلال خوزستان و پرسپولیس می شود.

سیف‌اللهی: ما و پرسپولیس شانس قهرمانی داریم

روح الله سیف اللهی معتقد است دو تیم شانس قهرمانی دارند که آن دو نیز شامل استقلال خوزستان و پرسپولیس می شود.
سیف‌اللهی: ما و پرسپولیس شانس قهرمانی داریم

خرید بک لینک

خبر جدید