شاگردان قلعه نویی فاتح دربی تبریز

شاگردان قلعه نویی فاتح دربی تبریز
تیم فوتبال تراکتورسازی در دربی تبریز و دیداری از هفته چهارم لیگ برتر موفق شد ماشین‌سازی را شکست دهد.

شاگردان قلعه نویی فاتح دربی تبریز

تیم فوتبال تراکتورسازی در دربی تبریز و دیداری از هفته چهارم لیگ برتر موفق شد ماشین‌سازی را شکست دهد.
شاگردان قلعه نویی فاتح دربی تبریز

عکس