طارمی:دست آنهایی که توهین کردند را می بوسم/ترکاشوند به همه دروغ گفت

طارمی:دست آنهایی که توهین کردند را می بوسم/ترکاشوند به همه دروغ گفت
مهاجم سابق پرسپولیس درباره جدایی از این تیم شفاف سازی کرد.

طارمی:دست آنهایی که توهین کردند را می بوسم/ترکاشوند به همه دروغ گفت

مهاجم سابق پرسپولیس درباره جدایی از این تیم شفاف سازی کرد.
طارمی:دست آنهایی که توهین کردند را می بوسم/ترکاشوند به همه دروغ گفت

خرید vpn و تست

ایرانی