فوتسال ایران پنجم جهان، اول آسیا

فوتسال ایران پنجم جهان، اول آسیا
شاگران ناظم‌الشریعه همچنان در رده پنجم رنکینگ جهانی و اول قاره آسیا قرار دارند.

فوتسال ایران پنجم جهان، اول آسیا

شاگران ناظم‌الشریعه همچنان در رده پنجم رنکینگ جهانی و اول قاره آسیا قرار دارند.
فوتسال ایران پنجم جهان، اول آسیا

خبرگزاری اصفحان