فوری/ مقام ارشد آمریکایی: ایران از امروز به ۵۰ میلیارد از دارایی‌های خود دسترسی می‌یابد.

فوری/ مقام ارشد آمریکایی: ایران از امروز به ۵۰ میلیارد از دارایی‌های خود دسترسی می‌یابد. بیش از ۴۰۰ فرد و شرکت از فهرست تحریم‌ها خارج شده‌اند

نوشته فوری/ مقام ارشد آمریکایی: ایران از امروز به ۵۰ میلیارد از دارایی‌های خود دسترسی می‌یابد. اولین بار در خبرداغ پدیدار شد.

فانتزی

بک لینک رنک 5