مخالفت باشگاه پرسپولیس با جدایی هافبک معترض

مخالفت باشگاه پرسپولیس با جدایی هافبک معترض
باشگاه پرسپولیس با جدایی هافبک سرخپوشان مخالفت کرد.

مخالفت باشگاه پرسپولیس با جدایی هافبک معترض

باشگاه پرسپولیس با جدایی هافبک سرخپوشان مخالفت کرد.
مخالفت باشگاه پرسپولیس با جدایی هافبک معترض