مرگ یک کارگر در اثر برق‌گرفتگی در خنداب اراک

مرگ یک کارگر در اثر برق‌گرفتگی در خنداب اراک
یک کارگر در منطقه خنداب اراک در یک کارگاه خط انتقال برق بر اثر برق گرفتگی جان خود را از دست داد.

مرگ یک کارگر در اثر برق‌گرفتگی در خنداب اراک

یک کارگر در منطقه خنداب اراک در یک کارگاه خط انتقال برق بر اثر برق گرفتگی جان خود را از دست داد.
مرگ یک کارگر در اثر برق‌گرفتگی در خنداب اراک