مطالبات بازنشستگان بانک‌ها پرداخت نشد

مطالبات بازنشستگان بانک‌ها پرداخت نشد
جانباز اعصاب و روان هستم؛ سه سال است که ما برای مستمری‌هایمان مشکل داریم؛ از اول بهمن ۱۳۹۵، قرار بوده که مستمری ما را شورای عالی بانک‌ها افزایش دهد که اتفاق نیفتاده. درحالیکه ماده ۴۱ قانون بازنشستگی بانک‌ها بر لزوم «همسان‌سازی» تاکید دارد. به خیلی از نهادها ازجمله سازمان بازرسی، کمیسیون اقتصادی و اصل ۹۰ مجلس نامه نوشته‌ام. من مشکلات جسمی زیادی دارم؛ حتی نمی‌توانم راحت بدون عصا راه بروم؛ هر بار از کرج راه می‌افتم می‌آیم تهران دنبال حقوق عقب افتاده خودم و همکارانم….

مطالبات بازنشستگان بانک‌ها پرداخت نشد

جانباز اعصاب و روان هستم؛ سه سال است که ما برای مستمری‌هایمان مشکل داریم؛ از اول بهمن ۱۳۹۵، قرار بوده که مستمری ما را شورای عالی بانک‌ها افزایش دهد که اتفاق نیفتاده. درحالیکه ماده ۴۱ قانون بازنشستگی بانک‌ها بر لزوم «همسان‌سازی» تاکید دارد. به خیلی از نهادها ازجمله سازمان بازرسی، کمیسیون اقتصادی و اصل ۹۰ مجلس نامه نوشته‌ام. من مشکلات جسمی زیادی دارم؛ حتی نمی‌توانم راحت بدون عصا راه بروم؛ هر بار از کرج راه می‌افتم می‌آیم تهران دنبال حقوق عقب افتاده خودم و همکارانم….
مطالبات بازنشستگان بانک‌ها پرداخت نشد