نرخ تورم آلمان دوباره منفی شد

نرخ تورم آلمان دوباره منفی شد
اداره آمار آلمان شاخص قیمت مصرف کننده در این کشور را برای ماه آوریل با یک دهم درصد کاهش اعلام کرد که نشان از بازگشت تورم منفی به این کشور دارد.

نرخ تورم آلمان دوباره منفی شد

اداره آمار آلمان شاخص قیمت مصرف کننده در این کشور را برای ماه آوریل با یک دهم درصد کاهش اعلام کرد که نشان از بازگشت تورم منفی به این کشور دارد.
نرخ تورم آلمان دوباره منفی شد

آپدیت نود 32 جدیدترین

گوشی موبایل