نگاه فارغ‌التحصیلان به آگهی‌های استخدامی دولت است

نگاه فارغ‌التحصیلان به آگهی‌های استخدامی دولت است
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این‌که فقدان مهارت فارغ‌التحصیلان موجب افزایش بیکاری شده است، گفت: با اعتقاد به تعاونی‌ها و انجام کارهای جمعی می‌توانیم یک میلیون نفری که هر سال به جمعیت بیکاران افزوده می‌شود را، ساماندهی کنیم.

نگاه فارغ‌التحصیلان به آگهی‌های استخدامی دولت است

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این‌که فقدان مهارت فارغ‌التحصیلان موجب افزایش بیکاری شده است، گفت: با اعتقاد به تعاونی‌ها و انجام کارهای جمعی می‌توانیم یک میلیون نفری که هر سال به جمعیت بیکاران افزوده می‌شود را، ساماندهی کنیم.
نگاه فارغ‌التحصیلان به آگهی‌های استخدامی دولت است