نگذارید حقوق کارگران فاز ۱۹ پارس جنوبی ضایع شود

نگذارید حقوق کارگران فاز ۱۹ پارس جنوبی ضایع شود
سکینه الماسی (نماینده مردم کنگان و بندر دیر در مجلس) در نامه‌ای خطاب به وزیر نفت خواستار احقاق حق کارگران معترض فاز ۱۹ پارس جنوبی شد.

نگذارید حقوق کارگران فاز ۱۹ پارس جنوبی ضایع شود

سکینه الماسی (نماینده مردم کنگان و بندر دیر در مجلس) در نامه‌ای خطاب به وزیر نفت خواستار احقاق حق کارگران معترض فاز ۱۹ پارس جنوبی شد.
نگذارید حقوق کارگران فاز ۱۹ پارس جنوبی ضایع شود