هوای تهران خنک می‌شود

هوای تهران خنک می‌شود
سازمان هواشناسی کشور اعلام کرده که هوای تهران از فردا ۳ تا ۴ درجه خنک تر می‌شود و این کاهش دما فقط مختص تهران نخواهد بود

هوای تهران خنک می‌شود

سازمان هواشناسی کشور اعلام کرده که هوای تهران از فردا ۳ تا ۴ درجه خنک تر می‌شود و این کاهش دما فقط مختص تهران نخواهد بود
هوای تهران خنک می‌شود

اتوبیوگرافی