وزیر اقتصاد: نظام پرداخت در دست ساماندهی است

وزیر اقتصاد: نظام پرداخت در دست ساماندهی است
علی طیب‌نیا گفت: دولت در حال ساماندهی نظام پرداخت است به گونه‌ای که هم شاخص ‌های کارایی لحاظ شود و هم پرداخت‌ها بر مبنای عدالت صورت گیرد.

وزیر اقتصاد: نظام پرداخت در دست ساماندهی است

علی طیب‌نیا گفت: دولت در حال ساماندهی نظام پرداخت است به گونه‌ای که هم شاخص ‌های کارایی لحاظ شود و هم پرداخت‌ها بر مبنای عدالت صورت گیرد.
وزیر اقتصاد: نظام پرداخت در دست ساماندهی است

خرید vpn kerio رایگان

کانون نماز