پایان یافتن ماجرای جنایت در زندان رجایی شهر

پایان یافتن ماجرای جنایت در زندان رجایی شهر
قاتل 59 ساله ای که 10 سال قبل در زندان مرتکب قتل شده بود با رضایت اولیای دم مقتول در آستانه روز پدر از قصاص نجات یافت.

پایان یافتن ماجرای جنایت در زندان رجایی شهر

قاتل 59 ساله ای که 10 سال قبل در زندان مرتکب قتل شده بود با رضایت اولیای دم مقتول در آستانه روز پدر از قصاص نجات یافت.
پایان یافتن ماجرای جنایت در زندان رجایی شهر

فروش بک لینک

بازی