پیکر «نوربخش» امروز از مقابل بیمارستان میلاد تشییع می‌شود + جزئیات

پیکر «نوربخش» امروز از مقابل بیمارستان میلاد تشییع می‌شود + جزئیات
مراسم تشییع پیکر نوربخش، امروز ساعت ۱۳ از مقابل بیمارستان میلاد برگزار می‌شود.

پیکر «نوربخش» امروز از مقابل بیمارستان میلاد تشییع می‌شود + جزئیات

مراسم تشییع پیکر نوربخش، امروز ساعت ۱۳ از مقابل بیمارستان میلاد برگزار می‌شود.
پیکر «نوربخش» امروز از مقابل بیمارستان میلاد تشییع می‌شود + جزئیات